Kontrola parametrów procesowych w biogazowni kluczem do prawidłowego funkcjonowania instalacji

W biogazowni, w procesie fermentacji metanowej, zachodzi kontrolowana produkcja biogazu, będącego mieszaniną: metanu (45-74%), dwutlenku węgla (25-54%) oraz śladowych ilości innych gazów (amoniaku, siarkowodoru, azotu, wodoru i tlenu). Produkcja opisywanego gazu jest procesem złożonym, w którym bierze udział wiele różnych mikroorganizmów.  Fermentacja metanowa składa się z czterech, kolejno następujących po sobie etapów: hydrolizy, kwasogenezy, octanogenezy Read more about Kontrola parametrów procesowych w biogazowni kluczem do prawidłowego funkcjonowania instalacji[…]

Systemy mieszania w zbiornikach fermentacyjnych

Instalacje biogazowe wyposażone są w odpowiednio dobrane systemy mieszania fermentorów. Wysoka efektywność produkcji biogazu i metanu w biogazowni zależy przede wszystkim od prawidłowego przemieszania zawartości zbiorników fermentacyjnych. Działanie to pozwala zapewnić odpowiedni kontakt bakterii z substratem. Częstym efektem braku prawidłowego mieszania fermentora jest rozwarstwianie się mieszaniny fermentacyjnej. W takim przypadku masa zawierająca bakterie metanogenne zbiera Read more about Systemy mieszania w zbiornikach fermentacyjnych[…]

Dozowanie substratów w biogazowniach

W jednym z ostatnich artykułów opisano szczegółowo zagadnienia związane z dostawą, magazynowaniem oraz higienizacją materiałów. W części drugiej skupimy się na ostatnich, a jednocześnie najważniejszych etapach przygotowania materiału do procesu fermentacji. Mamy tu na myśli odpowiednie rozdrobnienie oraz wprowadzenie (dozowanie) substratu do zbiorników fermentacyjnych. Rozdrobnienie Jednym z kluczowych etapów przygotowywania substratów do procesu fermentacji metanowej Read more about Dozowanie substratów w biogazowniach[…]

Odsiarczanie biogazu

Odpowiednie odsiarczanie biogazu, pozwala uniknąć awarii silnika kogeneracyjnego w biogazowni. Obecnie wyróżnia się kilka metod oczyszczania biogazu, które wykorzystywane są w instalacjach w całej Europie. Wyróżnia się między innymi metody biologiczne i chemiczne. Wytwarzany w biogazowniach rolniczych biogaz najczęściej wykorzystywany jest w silnikach kogeneracyjnych. Urządzenia te umożliwiają równoczesną produkcję energii elektrycznej i ciepła. Należy jednak Read more about Odsiarczanie biogazu[…]