Biogas technology

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE DLA BIOGAZOWNI

Kontrola parametrów procesowych w biogazowni kluczem do prawidłowego funkcjonowania instalacji

W biogazowni, w procesie fermentacji metanowej, zachodzi kontrolowana produkcja biogazu, będącego mieszaniną: metanu (45-74%), dwutlenku węgla (25-54%) oraz śladowych ilości innych gazów (amoniaku, siarkowodoru, azotu, wodoru i tlenu). Produkcja opisywanego gazu jest procesem złożonym, w którym bierze udział wiele różnych mikroorganizmów.  Fermentacja metanowa składa się z czterech, kolejno następujących po sobie etapów: hydrolizy, kwasogenezy, octanogenezy Read more about Kontrola parametrów procesowych w biogazowni kluczem do prawidłowego funkcjonowania instalacji[…]

Kongres Biogazu po raz czwarty

Kongres Biogazu to jedno z największych spotkań krajowego sektora biogazowego. Z roku na rok coraz większa liczba gości konferencji to również uczestnicy z zagranicy. Jak informują organizatorzy podczas tegorocznej edycji spodziewanych jest ok. 160 uczestników. Wśród nich są także przedstawiciele zagranicznych firm zainteresowanych polskim sektorem biogazowym.  Kongres Biogazu swoim patronatem honorowym objęło Ministerstwo Energii oraz Read more about Kongres Biogazu po raz czwarty[…]

Systemy mieszania w zbiornikach fermentacyjnych

Instalacje biogazowe wyposażone są w odpowiednio dobrane systemy mieszania fermentorów. Wysoka efektywność produkcji biogazu i metanu w biogazowni zależy przede wszystkim od prawidłowego przemieszania zawartości zbiorników fermentacyjnych. Działanie to pozwala zapewnić odpowiedni kontakt bakterii z substratem. Częstym efektem braku prawidłowego mieszania fermentora jest rozwarstwianie się mieszaniny fermentacyjnej. W takim przypadku masa zawierająca bakterie metanogenne zbiera Read more about Systemy mieszania w zbiornikach fermentacyjnych[…]

Dozowanie substratów w biogazowniach

W jednym z ostatnich artykułów opisano szczegółowo zagadnienia związane z dostawą, magazynowaniem oraz higienizacją materiałów. W części drugiej skupimy się na ostatnich, a jednocześnie najważniejszych etapach przygotowania materiału do procesu fermentacji. Mamy tu na myśli odpowiednie rozdrobnienie oraz wprowadzenie (dozowanie) substratu do zbiorników fermentacyjnych. Rozdrobnienie Jednym z kluczowych etapów przygotowywania substratów do procesu fermentacji metanowej Read more about Dozowanie substratów w biogazowniach[…]

Ceny prądu w 2019 r.

W piątek 28 grudnia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, na którym posłowie zajęli się projektem nowelizacji ustawy, która ma zapobiec podniesieniu ceny prądu w przyszłym roku. Rząd przygotował pakiet rozwiązań, które obejmują m.in. obniżenie akcyzy za energię elektryczną, zmianę stawki opłaty przejściowej i zezwolenie na sprzedaż niewykorzystanych uprawnień do emisji CO2. Fundusz Wypłat Różnicy Cen Read more about Ceny prądu w 2019 r.[…]

Odsiarczanie biogazu

Odpowiednie odsiarczanie biogazu, pozwala uniknąć awarii silnika kogeneracyjnego w biogazowni. Obecnie wyróżnia się kilka metod oczyszczania biogazu, które wykorzystywane są w instalacjach w całej Europie. Wyróżnia się między innymi metody biologiczne i chemiczne. Wytwarzany w biogazowniach rolniczych biogaz najczęściej wykorzystywany jest w silnikach kogeneracyjnych. Urządzenia te umożliwiają równoczesną produkcję energii elektrycznej i ciepła. Należy jednak Read more about Odsiarczanie biogazu[…]

Aukcje OZE 2019 – ceny referencyjne

W ostatnim czasie Ministerstwo Energii opublikowało projekty rozporządzeń, w których wskazało przyjęte na przyszłoroczne aukcje OZE wolumeny i wartość planowanej do zakupienia energii. Dodatkowo zaproponowano nowe ceny referencyjne. Są to ceny, których w składanych ofertach nie będą mogli przekroczyć inwestorzy. Aukcje OZE w 2019 r. Pierwszy z opublikowanych przez Ministerstwo Energii projektów rozporządzeń dotyczy maksymalnej Read more about Aukcje OZE 2019 – ceny referencyjne[…]

Przygotowanie substratów do biogazowni

Produkcja biogazu w wyniku fermentacji metanowej jest skomplikowanym procesem biotechnologicznym, który wymaga zapewnienia niezbędnych parametrów środowiskowych wewnątrz zbiornika fermentacyjnego, ale również odpowiedniego przygotowania substratu. Działanie to ma istotny wpływ na stabilną pracę biogazowni. Wszystkie procedury wykonywane do momentu wprowadzenia materiału do reaktora nazywa się obróbką wstępną substratów. Obejmuje ona dostawę, magazynowanie, higienizację (opcjonalne), rozdrobnienie i Read more about Przygotowanie substratów do biogazowni[…]

Poferment z biogazowni – krótszy okres wylewania na pola

W ostatnim czasie, w naszym kraju przyjęto  „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Efektem tego programu jest skrócenie okresu, w jakim dozwolone jest stosowanie nawozu naturalnego płynnego oraz nawozu naturalnego stałego na gruntach rolnych. Działanie to obejmuje również poferment z biogazowni. W związku z tym, według Read more about Poferment z biogazowni – krótszy okres wylewania na pola[…]

Zmiany w Ustawie o odpadach

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt nowej dotyczący nowej Ustawy o odpadach, który w lipcu tego roku został przyjęty przez Sejm. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami każdy posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw uzyskał zezwolenia na: zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów, zbieranie i przetwarzanie Read more about Zmiany w Ustawie o odpadach[…]