WSPARCIE TECHNOLOGICZNE BIOGAZOWNI

DOŚWIADCZENIE I WIEDZA

O FIRMIE

BIOGAS TECHNOLOGY oferuje usługi w zakresie uruchomienia i monitorowania procesu fermentacji. Ponadto firma zajmuje się doradztwem technologicznym oraz rozwiązywaniem problemów, które pojawiają się podczas eksploatacji biogazowni. Firma BIOGAS TECHNOLOGY funkcjonuje zarówno w obszarze nauki jak i biznesu. Od początku działalności propagujemy rozwiązania przyjazne dla środowiska. Szczególnie ważna jest dla nas popularyzacja produkcji biogazu i budowa nowych instalacji biogazowych w Polsce.

Firma BIOGAS TECHNOLOGY funkcjonuje zarówno w obszarze nauki jak i biznesu. Od początku działalności propagujemy rozwiązania przyjazne dla środowiska. Szczególnie ważna jest dla nas popularyzacja produkcji biogazu i budowa nowych instalacji biogazowych w Polsce. Doświadczenie nabyte we współpracy z przemysłem oraz wiedza naukowa z zakresu fermentacji metanowej potwierdzona licznymi publikacjami, uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych oraz udziałem w realizacji badań badawczo-rozwojowych pozwalają nam na kompleksowe rozwiązanie powierzonych przez Państwa zadań. Prowadzimy intensywną współpracę ze środowiskiem naukowym. Pozwala nam to na osiągnięcie synergii pomiędzy nauką i biznesem.

OFERTA

Wsparcie technologiczne instalacji

Dobór odpowiednich substratów dla biogazowni

Pomoc w zakresie rozruchu technologicznego instalacji

Doradztwo techniczne

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Aktualności

KONTAKT