Przygotowanie substratów do biogazowni

Produkcja biogazu w wyniku fermentacji metanowej jest skomplikowanym procesem biotechnologicznym, który wymaga zapewnienia niezbędnych parametrów środowiskowych wewnątrz zbiornika fermentacyjnego, ale również odpowiedniego przygotowania substratu. Działanie to ma istotny wpływ na stabilną pracę biogazowni.

Wszystkie procedury wykonywane do momentu wprowadzenia materiału do reaktora nazywa się obróbką wstępną substratów. Obejmuje ona dostawę, magazynowanie, higienizację (opcjonalne), rozdrobnienie i wprowadzenie materiałów do procesu fermentacji. Wszystkie te elementy obróbki wstępnej są kluczowe do efektywnej pracy instalacji w biogazowni. Ponadto ich prawidłowy przebieg jest kluczem do uzyskania pozytywnego bilansu ekonomicznego inwestycji biogazowej.

Dostawa substratów na teren biogazowni

Pierwszym etapem ogólnie pojętej obróbki wstępnej substratów biogazowych jest ich dostawa na teren instalacji. Jest ona szczególnie istotna w przypadku wykorzystywania materiałów spoza własnego przedsiębiorstwa (lub gospodarstwa rolnego). Konieczna jest wtedy kontrola dostarczanych substratów. Dane dotyczące między innymi masy materiałów są wymagane do celów rozliczeniowych i dokumentacyjnych. Zadaniem osoby przeprowadzającej przyjęcie jest wykonanie kontroli wizualnej.

Magazynowanie materiałów

Kolejnym etapem przygotowania materiałów do procesu fermentacji jest ich odpowiednie przechowywanie. Wielkość powierzchni wymaganej do tego celu zależy przede wszystkim od ilości dostarczanych substratów oraz częstotliwości ich dostaw. Należy również pamiętać, że do stabilnej produkcji energii w instalacji biogazowej konieczne jest zapewnienie ciągłości dozowania substratów. Nawet niewielka przerwa w dostawie może doprowadzić do dużych strat finansowych.

Podsumowując, zapewnienie wydajnej produkcji metanu w instalacji biogazowej uzależnione jest od prawidłowego przygotowania substratu przed podaniem go do zbiornika fermentacyjnego. Proces tzw. obróbki wstępnej rozpoczyna się już na etapie dostawy surowca o odpowiednich parametrach i właściwościach do biogazowni. Zastosowanie odpowiednich metod jego przechowywania pozwala na zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiałów wymaganych do jej codziennej pracy. Ponadto, nieprawidłowe przechowywanie substratów oprócz zmniejszenia wydajności biogazowej może przyczynić się do powstawania uciążliwych odorów, które wpływają na niezadowolenie okolicznych mieszkańców. Stąd istotne jest właściwe zaprojektowanie i wykonanie hal do odbioru i magazynowania substratów.

Similar Posts