Podumowanie Green Gas Poland 2018

W dniach 11-12 września odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Producentów biogazu i biometanu – Green Gas Poland 2018. Konferencja ta jest nową i rozszerzoną formułą Forum Biogazu, który organizowany był w latach 2013-2017. Organizatorem konferencji była Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI). Natomiast współorganizatorem wydarzenia był Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Konferencja ta miała miejsce w Hotelu Boss w Warszawie.

Należy podkreślić, że w ramach dwudniowego wydarzenia Green Gas  Poland 2018 odbyły się debaty na najważniejsze, aktualne tematy związane z wyzwaniami, perspektywami i szansami stojącymi przed nie tylko polską, ale i europejską branżą biogazową i biometanową.

Tematyka konferencji Green Gas Poland 2018

Podczas dwóch dni konferencji przeprowadzone zostały prelekcje, wykłady i dyskusje, których tematyka koncentrowała się wokół takich zagadnień, jak m.in.: najnowsze regulacje prawne dotyczące funkcjonowania w branży biogazowej i perspektywy związane z wykorzystaniem biometanu i biowodoru. Ponadto poruszono tematy optymalizacji sprzedaży energii oraz rozwiązań technologicznych dla instalacji produkujących biogaz, jak również biometan.

 

Tematyka konferencji Green Gas Poland 2018 obejmowała następujące zagadnienia:

  • najnowsze regulacje prawne dotyczące funkcjonowania w branży biogazowej,
  • doświadczenia właścicieli biogazowni – dobre praktyki związane z doborem substratów, zagospodarowaniem pofermentu i wykorzystaniem ciepła,
  • perspektywy związane z wykorzystaniem biometanu,
  • opłaty środowiskowe związane ze spalaniem biogazu,
  • biogazownia a podatek od nieruchomości,
  • optymalizacja sprzedaży energii,
  • biogazownie w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych,
  • finansowanie inwestycji i restrukturyzacja kredytów,
  • innowacyjne rozwiązania technologiczne dla instalacji produkujących biogaz i biometan.

 

W trakcie konferencji wręczono nagrody dla „Ambasadora Biogazu 2018” oraz „Biogazowni roku 2018”. Ponadto, w konkursie „Biogaz Dostawca roku 2018” wyłoniono najlepszego dostawce produktów lub usług dla branży biogazowej.

Jednym z uczestników konferencji była oczywiście firma

Warto również podkreślić, że konferencja miała charakter międzynarodowy. Do partnerów, którzy wzięli udział wydarzeniu należała między innymi European Biogas Associstion (EBA) oraz Biogas World. Wszystkie szczegółowe informacje na temat konferencji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Green Gas Poland 2018.