Odsiarczanie biogazu

Odpowiednie odsiarczanie biogazu, pozwala uniknąć awarii silnika kogeneracyjnego w biogazowni. Obecnie wyróżnia się kilka metod oczyszczania biogazu, które wykorzystywane są w instalacjach w całej Europie. Wyróżnia się między innymi metody biologiczne i chemiczne.

Wytwarzany w biogazowniach rolniczych biogaz najczęściej wykorzystywany jest w silnikach kogeneracyjnych. Urządzenia te umożliwiają równoczesną produkcję energii elektrycznej i ciepła. Należy jednak pamiętać, że przed jego przetworzeniem w energię konieczne jest odpowiednie oczyszczenie podawanego do silnika gazu. Wynika to z faktu, iż biogaz nasycony jest parą wodną i może zawierać śladowe ilości siarkowodoru (H2S). Połączenie tych dwóch gazów ze sobą powoduje powstawanie kwasu siarkowego, który wpływa negatywnie nie tylko na silniki, ale również na pozostałe elementy instalacji, np. na instalacje doprowadzającą biogaz i elementy odprowadzające spaliny itp. W związku z tym konieczne jest odsiarczanie biogazu i wysuszenie wytworzonego w trakcie procesu fermentacji metanowej biogazu. Należy również pamiętać, że gaz podawany na silnik kogeneracyjny musi spełniać odpowiednie parametry. Ponadto odpowiednie przygotowanie biogazu do spalenia pozwala uniknąć większej częstotliwości konserwacji lub nawet całkowitego uszkodzenia silnika. Przekłada się to na zmniejszenie kosztów serwisowych wykorzystywanego w biogazowni urządzenia.

cof

Metody odsiarczania biogazu

Aktualnie wyróżnia się kilka metod odsiarczania, które wykorzystywane są w instalacjach biogazowych w całej Europie. Wyróżnia się między innymi metody biologiczne i chemiczne. Dodatkowo można je zastosować bezpośrednio w zbiorniku fermentacyjnym lub poza nim. Należy również zwrócić uwagę, że oprócz składu wytworzonego biogazu na przebieg procesu odsiarczania ma wpływ także jego przepływ przez instalację. Po dodaniu świeżego substratu i przy intensywnym systemie mieszania obserwuje się dynamiczną produkcję biogazu, a co za tym idzie – także wzrost przepływu w całym układzie. W związku z tym konieczny jest odpowiedni dobór technologii oczyszczania.

Wybór odpowiedniego systemu oczyszczania biogazu z siarkowodoru jest jednym z kluczowych zadań na etapie projektowania instalacji biogazowej. Nieodpowiednie przygotowanie gazu przed podaniem go spalaniu może skutkować utratą gwarancji producenta kogeneratora, a w najgorszym przypadku nawet jego awarią. Należy jednak pamiętać, że dobór właściwej metody odsiarczania zależy od substratów wykorzystywanych w procesie fermentacji.

Similar Posts