Dozowanie substratów w biogazowniach

W jednym z ostatnich artykułów opisano szczegółowo zagadnienia związane z dostawą, magazynowaniem oraz higienizacją materiałów. W części drugiej skupimy się na ostatnich, a jednocześnie najważniejszych etapach przygotowania materiału do procesu fermentacji. Mamy tu na myśli odpowiednie rozdrobnienie oraz wprowadzenie (dozowanie) substratu do zbiorników fermentacyjnych. Rozdrobnienie Jednym z kluczowych etapów przygotowywania substratów do procesu fermentacji metanowej Read more about Dozowanie substratów w biogazowniach[…]