Kontrola parametrów procesowych w biogazowni kluczem do prawidłowego funkcjonowania instalacji

W biogazowni, w procesie fermentacji metanowej, zachodzi kontrolowana produkcja biogazu, będącego mieszaniną: metanu (45-74%), dwutlenku węgla (25-54%) oraz śladowych ilości innych gazów (amoniaku, siarkowodoru, azotu, wodoru i tlenu). Produkcja opisywanego gazu jest procesem złożonym, w którym bierze udział wiele różnych mikroorganizmów.  Fermentacja metanowa składa się z czterech, kolejno następujących po sobie etapów: hydrolizy, kwasogenezy, octanogenezy Read more about Kontrola parametrów procesowych w biogazowni kluczem do prawidłowego funkcjonowania instalacji[…]