Systemy mieszania w zbiornikach fermentacyjnych

Instalacje biogazowe wyposażone są w odpowiednio dobrane systemy mieszania fermentorów. Wysoka efektywność produkcji biogazu i metanu w biogazowni zależy przede wszystkim od prawidłowego przemieszania zawartości zbiorników fermentacyjnych. Działanie to pozwala zapewnić odpowiedni kontakt bakterii z substratem. Częstym efektem braku prawidłowego mieszania fermentora jest rozwarstwianie się mieszaniny fermentacyjnej. W takim przypadku masa zawierająca bakterie metanogenne zbiera Read more about Systemy mieszania w zbiornikach fermentacyjnych[…]