Aukcje OZE 2019 – ceny referencyjne

W ostatnim czasie Ministerstwo Energii opublikowało projekty rozporządzeń, w których wskazało przyjęte na przyszłoroczne aukcje OZE wolumeny i wartość planowanej do zakupienia energii. Dodatkowo zaproponowano nowe ceny referencyjne. Są to ceny, których w składanych ofertach nie będą mogli przekroczyć inwestorzy.

Aukcje OZE w 2019 r.

Pierwszy z opublikowanych przez Ministerstwo Energii projektów rozporządzeń dotyczy maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2019 r. Jak wynika z opublikowanego projektu, planowana jest sprzedaż wolumenu energii elektrycznej, przede wszystkim dla technologii, które wykorzystują energię promieniowania słonecznego, wiatr, biomasę oraz biogaz rolniczy.

W kluczowych dla branży biogazowej koszykach dotyczących instalacji do 1 MW przewiduje się zakup 1 149 296 MWh energii elektrycznej. Maksymalna wartość zakupu energii wyniesie 838 986 080 zł. Natomiast dla pozostałych instalacji produkujących biogaz planuje się zakup 1 120 000 MWh o maksymalnej wartości 694 400 000 zł. Dotyczy to instalacji, które znajdującą się przy oczyszczalniach ścieków i składowiskach odpadów.

W największym koszyku wiatrowo-fotowoltaicznym dla projektów o mocy do 1 MW przewiduje się zakup 24 097 500 MWh energii o wartości 916 mln zł.

Autorzy projektu rozporządzenia uwzględnili w nim zmiany, które do ustawy o OZE, wprowadziła przyjęta przez Senat ustawa o wysokosprawnej kogeneracji. Nowa ustawa wprowadza do systemu aukcyjnego osobną kategorię biogazowni działających w wysokosprawnej kogeneracji.

Zgodnie z informacjami ME, do wyliczenia maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2019 r., wykorzystano m.in. ogólnodostępne dane Urzędu Regulacji Energetyki dotyczące istniejącej struktury wytwórczej OZE w Polsce. Dodatkowo uwzględniono dane pozyskane przez resort energii od uczestników rynku w zakresie gotowości poszczególnych projektów do uczestnictwa w aukcji w 2019 r., a także w oparciu o dane z tegorocznych aukcji.

Projekt rozporządzenia w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, którą można sprzedać w aukcjach w 2019 r. jest dostępny tutaj.

Ceny referencyjne w 2019 r.

Drugie rozporządzenie, które opublikowało ME, dotyczy cen referencyjnych energii elektrycznej z OZE w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje. W projekcie tym uwzględniono również ostatnie zmiany wprowadzone w ustawie o OZE.
ME wprowadziło osobne ceny referencyjne dla biogazowni mających pracować w wysokosprawnej kogeneracji. Należy podkreślić, że są one wyższe od cen referencyjnych dla instalacji biogazowych niespełniających tego warunku.

Ceny referencyjne dla poszczególnych koszyków:

  • o łącznej mocy elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 670 zł/MWh,
  • o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii z wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 730 zł/MWh,
  • o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących biogaz rolniczy, wynosi 610 zł/MWh,
  • o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących biogaz rolniczy do wytwarzania energii z wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 670 zł/MWh.

W dołączonej do projektu rozporządzenia ocenie skutków regulacji wskazano założenia kosztów i produktywności dla poszczególnych technologii. Wykorzystano je do określenia cen referencyjnych na 2019 r. Oba opublikowane projekty rozporządzeń dotyczące przyszłorocznych aukcji dla OZE skierowano do konsultacji, które mają potrwać do 31 grudnia br.

Projekt rozporządzenia ME z cenami referencyjnymi dla aukcji na 2019 r. jest dostępny tutaj.